Minggu, 29 Januari 2012

Terjemah Fathul Qarib; Pengantar Fiqih Imam Syafi'i


Judul: Terjemah Fathul Qarib: Pengantar Fiqih Imam Syafi'i
Oleh: Syekh Syamsuddin Abu Abdillah
Penerbit: Mutiara Ilmu
Harga: Rp. 36.000,-

“Seorang ahli ilmu lebih baik dan seribu orang ahli ibadah.” Itulah ungkapan yang sering kita dengar berkaitan dengan kedudukan / keistimewaan orang berilmu. Pada hakekatnya orang yang beribadah tanpa didasari dengan ilmu dirasa kurang sempurna dibanding dengan orang yang berilmu dalam pelaksanaan ibadahnya.

Kitab ini sangat menarik sekali untuk dipelajari oleh berbagai kalangan yang didalamnya dijabarkan tentang hukum-hukum agama Islam / syariat baik berhubungan dengan mu’amalah maupun ubudiyah, digali dan sumber pokoknya (Al-Qur’an dan Hadist) dengan dalil-dalil yang terinci menurut Mazhab Syafi’i. Kitab ini singkat namun padat isinya. Didalamnya terdapat hukum-hukum thaharah, hukum-hukum shalat, hukum-hukum zakat, dan lain-lain. serta dilengkapi dengan penjelasan yang terperinci.

Semoga kitab ini bermanfaat bagi kita dalam usaha untuk menyempurnakan ibadah kita sebagai makhluk Allah SWT, sehingga senantiasa mendapat ridho dari-Nya. Amiin...

2 komentar: