Jumat, 10 Oktober 2014

Pemahaman Yang Harus Diluruskan

Judul: Pemahaman Yang Harus Diluruskan (Terjemah Kitab Mafahim Yajibu An Tushahhah)
Karya: Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Al Hasani
Penterjemah: Yayasan Hai'ah Ash-Shofwah
Penerbit: Yayasan Hai'ah Ash-Shofwah
Harga: Rp. 90.000,-

Tidak ada komentar:

Posting Komentar